Tin chuyển nhượng: Bán Bertrand Traore cho Lyon, Chelsea cài điều khoản mua lại.

Theo thông tin chuyển nhượng chúng tôi nhận được: Chelsea đã cài điều khoản mua lại khi bán Bertrand Traore cho Lyon. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

213 Lượt xem